Dorpshuis Nieuw Calvaria

Hooilandseweg 18 - Roodeschool

 

Bestuur en stichting

Het bestuur bestaat uit 5 leden 

Henk Wit (voorzitter)

Gea Westerdijk (secretaris) 

Ina Dost (penningmeester)

Geert Elzes (bestuurslid, website beheer)

Jeanette van Dijken (bestuurslid) Samen met andere vrijwilligers proberen we activiteiten te organiseren voor mensen uit de omgeving. Dit zijn zowel culturele, maatschappelijke als informatieve bijeenkomsten. Dit heeft als doel om mensen de mogelijkheid te geven bijelkaar te komen en elkaar te ontmoeten. De inkomsten hiervan komen te goede aan het onderhoud en de vaste kosten van het dorpshuis.

Stichting"Stichting Centrum voor Culturele en Maatschappelijke Belangen" is opgericht 14 juni 1948 en heeft als doel de culturele en maatschappelijke belangen voor Roodeschool doormiddel van het dorpshuis vorm te geven.