Dorpshuis Nieuw Calvaria

Hooilandseweg 18 - Roodeschool

 

Gebruikers dorpshuis

  Steunstee
  Wonen in een dorp heeft iets gemoedelijks: het leven is er rustig en mensen groeten elkaar op straat. Een praatje is snel gemaakt. Velen willen tot in lengte van dagen in hun eigen dorp blijven wonen. Daarom krijgen steeds meer dorpen een Steunstee.
  Steunstee biedt op een nieuwe manier een kleinschalige voorziening voor dorp en buurt en is een ontmoetingsplaats voor iedereen. U kunt bij Steunstee terecht voor hulp en advies op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Steunstee is een algemene voorziening die zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid in een dorp of een buurt. Steunstee is er op gericht dat men langer thuis kan blijven wonen. Klik hier voor meer info
     Peuterspeelzaal
     In het middengedeelte van het dorpshuis is peuterspeelzaal "Lutje Potje" gevestigd. Voor meer informatie klik hier.  De peuterspeelzaal stelt zich ten doel een leef- en ervaringswereld te cre�ren waarin alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in staat worden gesteld zich individueel en in groepsverband onder deskundige leiding te ontplooien.
     De peuterspeelzaal wil de cognitieve, sociale, emotionele en motorische ontwikkeling stimuleren. Belangrijk daarbij is dat er een veilige sfeer van geborgenheid en gezelligheid heerst op de peuterspeelzaal.
     Stichting Dorpsbelangen Roodeschool e.o.
     Stichting Dorpsbelangen Roodeschool is een vaste gebruiker van het dorpshuis. Jaarlijks terugkerende evenementen zijn: feestweek, Neut'n schait'n, Sinterklaasfeest, Pietendisco, etc. Meer informatie over deze stichting en haar activiteiten vindt u in de "Boetendieksterbode" die maandelijks wordt verspreid in Roodeschool e.o.